Grupa Silesia Sp. z o.o.

Profesjonalizm, kompetencja i doświadczenie.

Bez-nazwy-1

Szkolenia i kursy na uprawnienia SEP

Grupa Silesia Sp. z o.o. to organizacja istniejąca od ponad trzydziestu lat. Jej działalność skupia się wokół prowadzenia szkoleń SEP, przy czym współpracują ze sobą eksperci oraz członkowie Stowarzyszenia Energetyków Polskich im. Romana Januszkiewicza. Nasze kursy realizują inżynierzy, technicy mechanicy oraz praktycy innych, pokrewnych zawodów. Dzięki temu stanowią one kompleksowe przygotowanie do egzaminów państwowych, na uprawnienia w zakresie eksploatacji oraz dozoru urządzeń, sieci i instalacji różnego typu.

Prowadzimy trzy rodzaje kursów SEP:

  • G1 – elektryczne,
  • G2 – energetyczne,
  • G3 – gazowe.

Każde szkolenie składa się z wykładu połączonego z prezentacją i trwa jeden dzień. Po jego zakończeniu uczestnicy od razu przystępują do egzaminu, potwierdzającego zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy w eksploatacji oraz dozorze danej grupy zasobów.

Jeśli chcą Państwo pozyskać bardziej szczegółowe informacje na temat prowadzonych przez Grupę Silesia Sp. z o.o. kursów SEP, zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą, dostępną na stronie. Zapraszamy również do lektury historii Stowarzyszenia Energetyków Polskich im. Romana Januszkiewicza, którego członkowie czynnie uczestniczą w prowadzeniu naszych szkoleń. W ten sposób nie tylko przyczyniają się do rozwoju nauki, ale też dbają o kulturę i etykę pracy w dziedzinie przemysłu i inżynierii.

Działalność Stowarzyszenia Energetyków Polskich im. Romana Januszkiewicza

Początki organizacji SEP, zrzeszającej przedstawicieli zawodów technicznych, sięgają 1994 roku. Wówczas to kilku praktyków działających w branży energetyki przemysłowej postanowiło podjąć wspólne działania, zmierzające w szczególności do wspomagania postępu nauki oraz popularyzowania najnowszych badań i odkryć technicznych wśród inżynierów.

Stowarzyszenie Energetyków Polskich od początku istnienia świadczyło usługi na rzecz społeczności zawodowej, pełniąc rolę organizacji użyteczności publicznej. Już w roku powstania podmiotu ówczesny zarząd uchwalił statut, który prawnie uregulował wszystkie kwestie związane z działalnością, celami stowarzyszenia oraz jego strukturą. Data uchwalenia dokumentu stała się oficjalnym rozpoczęciem współpracy praktyków zrzeszonych w stowarzyszeniu.

Zadania stojące przed organizacją inżynierów

Cele, które pierwotnie postawili sobie przedstawiciele różnych specjalności przemysłu energetycznego, zrzeszeni w organizacji, nie odbiegały znacznie od dzisiejszych założeń stowarzyszenia. Zostały one jedynie zmodernizowane pod kątem obecnych czasów i zmian dokonanych w całej dziedzinie. Obecnie w statucie mocno podkreśla się konieczność dążenia do lepszego wykorzystania wiedzy i umiejętności praktyków. Ich kompetencje mają bowiem znaczenie dla dobra kraju i umożliwiają szybsze osiągnięcie wzrostu gospodarczego.

Jednym z zamierzeń Stowarzyszenia Energetyków Polskich im. Romana Januszkiewicza od początku działalności jest wspieranie szkolnictwa zawodowego. Cel ten członkowie organizacji realizują, między innymi prowadząc kursy SEP. Dzięki wieloletniej pracy w zawodzie i zdobytym kwalifikacjom są w stanie rzetelnie przekazać swoją wiedzę. Na wykładach i prezentacjach przygotowują do egzaminu państwowego osoby chcące rozpocząć działalność w branży oraz te, które odnawiają swoje uprawnienia.

W trosce o utrzymanie odpowiedniego poziomu usług z zakresu przemysłu energetycznego oraz przekazywanie rzetelnych informacji uczestnikom szkoleń, członkowie stowarzyszenia stale pogłębiają oraz aktualizują własną wiedzę. Przywiązują również wagę do etyki zawodowej, dbając o jej przestrzeganie, szczególnie wśród osób zrzeszonych w organizacji.

Inne cele stowarzyszenia

Wśród celów stojących obecnie przed stowarzyszeniem znalazł się również szereg innych form aktywności takich, jak:

  • wspieranie członków organizacji w poszerzaniu lub zmianie kwalifikacji, a także w znalezieniu zatrudnienia,
  • tworzenie płaszczyzny porozumienia oraz wymiany myśli związanej z rozwojem naukowym, ale i gospodarczym,
  • pomoc w aktywizacji zawodowej, a także popularyzowaniu przedsiębiorczości,
  • obrona interesów członków stowarzyszenia, zarówno zawodowych, jak i prywatnych,
  • wspieranie zrzeszonych w organizacji seniorów, a także rozpoczynających karierę młodych inżynierów i techników,
  • i wiele innych.

Niezmienne założenia organizacji SEP

Zadania stojące przed Stowarzyszeniem Energetyków Polskich to szeroko pojęte dążenia do ciągłej poprawy stanu gospodarki lokalnej oraz krajowej, poprzez działania wspólnotowe oraz wzmacnianie więzi wśród przedstawicieli grupy zawodów przemysłowo-inżynieryjnych. Organizacja ta stanowi podmiot demokratyczny, do którego dobrowolnie mogą przystąpić osoby chcące wziąć udział w kultywowaniu etycznych zachowań, działać na rzecz innowacji, badań i rozwoju.

W zależności od aktualnego stanu przemysłu energetycznego szczegółowe cele stowarzyszenia ulegają drobnym zmianom. W swojej istocie przez cały czas jej istnienia pozostają jednak takie same. Grupa Silesia Sp. z o.o. stanowi organizację, w ramach której profesjonaliści zrzeszeni oraz niezrzeszeni w stowarzyszeniu mogą wspierać młodych inżynierów i techników swoim doświadczeniem.

Aktualności

VIII Konferencja Naukowo-Techniczna "Straty energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych

9 marca 2018 Konferencja jest kontynuacją cyklicznych konferencji organizowanych przez PTPiREE. Głównym celem konferencji jest poszerzenie wi

Zarządzanie
energią i teleinformatyką ZET2018

14 lutego 2018 onferencja odbędzie się w dniach 19-21 lutego 2018 r. w Nałęczowie.

XXVII Konferencja
Energetyczna EuroPOWER

2 stycznia 2018 Konferencja Energetyczna EuroPOWER to najważniejsze spotkanie dotyczące rozwoju sektora energii w Polsce. Od początków powstania…

XVIII Ogólnopolski Kongres Energetyczno-Ciepłowniczy POWERPOL

6 grudnia 2017 Rok 2018 jest dla polskich wytwórców i dostawców energii czasem intensywnych zmian związanych zarówno z otoczeniem legislacyjnym…