F-Gazy – Grupa Silesia Sp. z o.o. im. Romana Januszkiewicza

F-Gazy

F- gazy i SZWO 

Uprawnienie jest przeznaczone dla osób zajmujących produkcją i usługami związanym z zastosowaniem substancji zubożających warstwę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych. Osoby, zajmujące się eksploatacją, obsługą,konserwacją, remontem, montażem urządzeń klimatyzacyjnych (w tym klimatyzacji samochodowych), urządzeń chłodniczych oraz pomp ciepła.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje zaświadczenie o jego zakończeniu, a następnie bezterminowy certyfikat wydany przez Urząd Dozoru Technicznego.

Kursy są organizowane przez cały rok kalendarzowy. 

Cena uzgadniana jest indywidualnie i zależy od ilości zgłoszonych uczestników.

Nasz ośrodek zapewnia wysoką jakość szkolenia i najwyższą zdawalność!

Proszę o kontakt telefoniczny (601-900-900) lub mailowy (biuro@grupasilesia.com.pl)  w sprawie zapisów na kurs.

 

Pobierz wniosek