Oferta – Grupa Silesia Sp. z o.o.

Uprawnienia SEP G1 G2 G3

Nasza firma zajmuje się organizacją szkoleń SEP w kategoriach G1, G2 i G3. Są to kursy przygotowujące do egzaminów na uprawnienia elektryczne, energetyczne oraz gazowe. Prowadzą je specjaliści i praktycy z wieloletnim doświadczeniem w zawodzie, a wśród nich technicy i inżynierzy zrzeszeni w Stowarzyszeniu Energetyków Polskich imienia Romana Januszkiewicza. Osoby chcące pracować w branży energetycznej mają zatem dostęp do aktualnej i kompleksowej wiedzy, która pozwoli im ukończyć państwowy egzamin z pozytywnym wynikiem. Następnie będą mogły podjąć pierwszą pracę lub kontynuować dotychczasowe zatrudnienie przy eksploatacji i dozorze konkretnego typu urządzeń, instalacji czy sieci.

Możliwość uzyskania nowych kwalifikacji

Jeśli szukają Państwo zatrudnienia, świadectwo kwalifikacyjne z grupy G1, G2 lub G3 może zwiększyć Waszą konkurencyjność na rynku pracy. Specjaliści posiadający uprawnienia na różne typy urządzeń są bowiem cenieni w wielu firmach, nie tylko tych bezpośrednio związanych z przemysłem energetycznym. Otrzymane kwalifikacje otwierają więc Państwu drogę do podjęcia pracy w różnorodnych placówkach, w których potrzebny jest ekspert do spraw technicznych, związanych z eksploatacją oraz dozorem zasobów energetycznych. Mając takie uprawnienia zawodowe, mogą Państwo podjąć pracę w Polsce, ale również poza jej granicami.

Poniżej publikujemy szczegółowy opis zagadnień poruszanych na kursach SEP, a także ogólne wymagania egzaminacyjne. Ponadto na naszej stronie internetowej znajdą Państwo informacje na temat tego, w jakich obszarach niezbędne są świadectwa kwalifikacyjne wydawane przez komisję powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Dla kogo przeznaczone są szkolenia SEP?

Oferta kursów SEP może zainteresować zarówno wieloletnich pracowników branży elektrycznej, energetycznej lub gazowej, studentów chcących poszerzyć swoją wiedzę, jak i osoby dopiero wkraczające na rynek pracy, nie mające jeszcze doświadczenia zawodowego. Szkolenia przeznaczone są również dla przedsiębiorców, prowadzących własne firmy zajmujące się eksploatacją oraz dozorem.

Ze względu na konieczność odnawiania uprawnień zawodowych co pięć lat (szczegółowe warunki znajdą Państwo na podstronie FAQ), w szkoleniach często uczestniczą praktycy, którzy od dawna zajmują się obsługą sieci, urządzeń oraz instalacji. Ponieważ w trakcie wykonywania obowiązków nie zawsze wykorzystuje się całą zdobytą na kursach wiedzę, zachęcamy zarówno początkujące, jak i doświadczone osoby do uważnego uczestnictwa w przygotowanych przez nas wykładach i prezentacjach.

Nasze kursy SEP stanowią nie tylko konieczny wstęp do egzaminu, ale również przypomnienie, które pozwala jeszcze lepiej i bezpieczniej realizować zadania wynikające z profesji i obejmowanego stanowiska. Prowadzimy szkolenia w sposób atrakcyjny dla doświadczonych specjalistów, jak i osób dopiero rozpoczynających karierę zawodową.

Kursy G1, G2 lub G3 - co zapewniamy?

Zapisując się na kurs, mają Państwo zapewnione szkolenie teoretyczne, prowadzone w formie wykładu z prezentacją. Dzięki temu podane przez ekspertów informacje są łatwo przyswajane, niezależnie od tego, czy uczestnicy są wzrokowcami, czy słuchowcami.

Ponadto w ramach kursu SEP odbywa się również egzamin pisemny, który stanowi potwierdzenie, że dana osoba posiada wiedzę niezbędną do podjęcia pracy. Sprawdzenie merytorycznego przygotowania kursantów do zajmowania się eksploatacją i dozorem nad zasobami energetycznymi odbywa się tego samego dnia co szkolenia.

Najbliższe terminy kursów znajdą Państwo na podstronie Terminy szkoleń SEP G1, G2, G3. Prowadzimy wykłady w każdym województwie w kraju, dzięki czemu nasi klienci mają do nich łatwiejszy dostęp.

Jeśli są Państwo właścicielem firmy i zależy Wam na organizacji szkolenia dla grupy pracowników, podejmujemy się również poprowadzenia kursu w siedzibie przedsiębiorstwa, w indywidualnie ustalonym terminie.

Zakres tematyczny szkoleń SEP

Każdy kurs jest podzielony na trzy części. Na początku ogólnie omawiana jest podstawa prawna, a także klasyfikacja uprawnień zawodowych na grupy: elektryczną, energetyczną oraz gazową. Ponadto wykładowca porusza tematykę zakresu obowiązków, o których mówią akty prawne.

Następnym etapem jest przybliżenie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zawodzie, a także zwrócenie uwagi uczestników szkolenia na typy zagrożeń, z którymi mogą mieć do czynienia w pracy.

Ostatnia część dotyczy ochrony przeciwpożarowej oraz pierwszej pomocy. Każdy pracownik powinien bowiem wiedzieć, w jaki sposób postępować w niebezpiecznych sytuacjach, które mogą się przytrafić nawet mimo przestrzegania wszystkich przepisów prawnych i BHP.

Co jest wliczone w cenę?

Korzystając z naszych usług, płacą Państwo tylko raz. W cenie znajdują się zarówno materiały dydaktyczne, które uczestnik może zabrać ze sobą po zakończeniu szkolenia. Dzięki temu nawet po upływie dłuższego czasu, zawsze będzie mógł przypomnieć sobie informacje podane w czasie wykładu i prezentacji. Pozwoli to uniknąć popełnienia w pracy poważnych błędów i uniknąć niebezpiecznych sytuacji wynikających z nieodpowiedniego eksploatowania urządzeń czy sieci.

Kursant lub jego pracodawca nie ponosi również dodatkowych kosztów za wystawione zaświadczenia i uzyskanie uprawnień. Wszystkie związane z tym opłaty są już wliczone w cenę szkolenia.

Ponadto istnieje możliwość darmowego dojazdu wykładowcy do firmy lub instytucji, jednak warunkiem jest wówczas udział grupy pracowników. Jeśli natomiast kurs SEP jest potrzebny jednej czy dwóm osobom, zapraszamy do jednego z wielu ośrodków szkoleniowych. Znajdują się one na terenie całego kraju, dlatego absencja pracowników wynikająca z konieczności odnowienia uprawnień nie będzie dłuższa niż jeden dzień.

Usługi fakultatywne

Dodatkowy koszt poniosą Państwo natomiast, jeśli zdecydujecie się na tłumaczenie dokumentów na język angielski lub niemiecki. Jest to jednak opcja fakultatywna, szczególnie dla osób chcących w przyszłości wyjechać do pracy zawodowej za granicę. Takie certyfikaty otwierają wówczas wiele możliwości. Pozwalają podjąć zatrudnienie, między innymi jako technik czy inżynier w branży przemysłu energetycznego, a także pracownik pojedynczego działu, odpowiedzialnego za eksploatację i dozór urządzeń elektrycznych, energetycznych lub gazowych.

Rodzaje szkoleń SEP oraz szczegółowe omówienie zakresu materiału

G1 – uprawnienia elektryczne w zakresie eksploatacji i dozoru

Świadectwo kwalifikacji z tego zakresu jest niezbędne dla osób zajmujących się między innymi: konserwacją, pracami instalacyjnymi i monterskimi. Uprawnienia elektryczne są również wymagane w zawodzie elektryka i elektromontera czy budowlańca. Po odbyciu szkolenia i uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie można zajmować się obsługą, renowacją, remontowaniem oraz montażem urządzeń, instalacji czy sieci elektroenergetycznych. Zdobyte kwalifikacje obejmują zarówno dozór, jak i eksploatację nad zasobami, które przeznaczone są do przetwarzania, produkowania lub przesyłania energii elektrycznej.

Zakres kwalifikacji

Wśród grupy elementów, nad którymi kontrolę mogą sprawować osoby mające uprawnienia G1, znajdują się na przykład urządzenia, instalacje oraz sieci elektroenergetyczne o napięciu równym lub niższym niż 1 kilowolt, a także o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kilowolt. Wyjątek stanowią tutaj sprzęty prądotwórcze, które są przyłączone do PSE, ponieważ w tym przypadku nie ma znaczenia wartość napięcia znamionowego. Niezależnie od jego wysokości do obsługi sieci niezbędne są uprawnienia zawodowe.

Ponadto, posiadając świadectwo kwalifikacji można zajmować się także eksploatacją i dozorem urządzeń:

  • do elektrolizy,
  • elektrotermicznych,
  • automatycznej regulacji
  • i wielu innych.

Przykładem sieci, którymi zajmują się praktycy z uprawnieniami G1, jest również grupa urządzeń trakcyjnych, a także wchodzących w skład oświetlenia ulicznego.

Zachęcamy do zapisu na szkolenie!

Tematyka kursu SEP G1

Wstęp

Na wstępnym etapie szkolenia wykładowca opowie Państwu o podstawie prawnej, która ma zastosowanie w przypadku uprawnień elektrycznych. Omówiony zostanie również podział kwalifikacji na grupy oraz poziomy: E i D. Uczestnicy dowiedzą się również, jakie obowiązki w związku z obejmowanym stanowiskiem nakłada na nich prawo.

Część tematyczna

Kolejna, najbardziej obszerna część prezentacji poświęcona będzie już typowo tematyce interesującej przyszłych elektryków i inne osoby podejmujące zatrudnienie w obszarze urządzeń elektrycznych. Poruszone zostaną takie kwestie, jak niebezpieczeństwa, z którymi mogą mieć do czynienia pracownicy. W związku z charakterem zatrudnienia, który niejako wymusza ciągły kontakt ze sprzętem elektrycznym, każdy kursant musi być przygotowany na ewentualne, wynikające z tego zagrożenia.

Nasz ekspert w sposób merytoryczny opowie również o podstawowych przepisach, które dotyczą bezpieczeństwa. Stosując się do nich, w znacznym stopniu ograniczą Państwo ryzyko wypadku przy pracy i tym samym ochronią zdrowie własne, jak i ludzi znajdujących się w Waszym otoczeniu. Ważne jest również, aby zapoznać się z możliwymi konsekwencjami porażenia prądem, dlatego skutki jego działania na człowieka także znajdują się wśród tematów poruszanych na szkoleniu.

Pozostałe zagadnienia z części tematycznej będą dotyczyć różnych rodzajów ochrony: przeciwporażeniowej, zbiorowej i indywidualnej, a także dotyczącej obudowy sprzętów elektrycznych. Dowiedzą się Państwo lub przypomną sobie między innymi stopnie ochrony IP przed wnikaniem wody i ciał stałych do środka obudowy urządzenia elektrycznego, a także przed dostępem człowieka do niebezpiecznych elementów znajdujących się pod obudową.

Kwestia ochrony przeciwpożarowej oraz pierwszej pomocy

Kursy SEP stanowią kompleksowe przygotowanie do zawodu związanego z energetyką przemysłową oraz branżami pokrewnymi. Uwzględniają więc również tematykę związaną z udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zastosowaniem zabezpieczeń przeciwpożarowych. Na szkoleniu wszyscy uczą się reagować na konkretne sytuacje zagrożenia życia i zdrowia, wykonywać resuscytację czy odpowiednio układać nieprzytomną osobę. Ponadto wykładowca prezentuje i omawia poszczególne znaki ochrony przeciwpożarowej, a także techniczne środki ppoż. Opisuje też zabezpieczenia przed pożarem sprzętów elektrycznych.

G2, czyli uprawnienia energetyczne – eksploatacja i dozór

Szkolenie oraz egzamin kwalifikacyjny na uprawnienia energetyczne są wymagane dla takich zawodów, jak: palacz kotłów przemysłowych czy centralnego ogrzewania, ciepłowników, osób zajmujących się konserwacją urządzeń, a także elektroenergetyków. Uprawnienia energetyczne muszą posiadać również wszyscy pracownicy, zajmujący się eksploatacją i dozorem urządzeń cieplno-mechanicznych.

Zapisu na szkolenie mogą Państwo dokonać na podstronie z terminami kursów SEP. Zapewniamy duży wybór lokalizacji oraz dat naszych wykładów.

Urządzenia zaliczane do grupy G2

Wśród urządzeń, do których obsługi, montażu, renowacji i konserwacji potrzebne są uprawnienia G2 znajdują się między innymi: zespoły urządzeń, przesyłające ciepło powyżej 50 kilowatów, a także kotły oraz turbiny wodne i parowe, sprzęty wentylacyjne, chłodnicze czy klimatyzacyjne o mocy powyżej 50 kilowatów. Również pompy, dmuchawy i piece przemysłowe o takiej mocy muszą być użytkowane i dozorowane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje. Warto również wspomnieć o sprzętach służących do magazynowania czy rozładunku paliw, które mają pojemność składowania równą masie ponad 100 miligramów.

Zakres tematyczny kursu SEP G2

Podobnie jak szkolenie SEP G1, również kurs G2 składa się z trzech części. Wprowadzenie do zagadnień prawnych oraz omówienie podziału uprawnień są takie same dla każdej grupy kwalifikacji, niezależnie od tego, czy dotyczą one urządzeń elektrycznych, energetycznych czy gazowych. Kolejne etapy szkolenia są już jednak związane typowo z działem energetyki.

Zagadnienia dotyczące codziennej pracy oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych

Po wstępnym zapoznaniu się z branżą i związaną z nią podstawą prawną, poruszone zostaną kwestie bezpieczeństwa pracy oraz zagrożeń związanych z eksploatacją kotłów, zespołów urządzeń ciepłowniczych, jak i składowania lub transportu paliw. Uczestnicy kursu SEP G2 dowiedzą się, w jaki sposób obsługiwać powierzone sieci, instalacje lub pojedyncze urządzenia, a także jak przygotować swoje stanowisko.

Na koniec wykładowca opowie o tym, w jaki sposób zadbać o bezpieczeństwo swoje i innych oraz uniknąć zagrożeń wynikających z kontaktu z substancjami chemicznymi. Omówiona zostanie definicja tych substancji, ich działanie oraz odpowiednie sposoby postępowania z nimi i z mieszaninami. Ponadto poruszone będą tematy substancji toksycznych oraz bezpiecznego obchodzenia się z nimi, a także zachowania się w różnych sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. W tej części wykładu instruktor przekaże Państwu wiedzę i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

G3 – uprawnienia gazowe w zakresie dozoru oraz eksploatacji

W naszej ofercie dostępne są również szkolenia przygotowujące do uzyskania trzeciego typu uprawnień, związanych z obsługą, utrzymaniem i dozorem nad urządzeniami gazowymi. Osoba posiadające kwalifikacje w tym zakresie może zajmować się zarówno maszynami przesyłającymi, produkującymi, jak i przetwarzającymi paliwa w stanie gazowym.

Przykładowe urządzenia gazowe

Które grupy urządzeń można obsługiwać po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego? Takich sprzętów jest bardzo wiele, a wśród nich znajdują się, między innymi:

  • urządzenia i instalacje o ciśnieniu do pięciu kilopaskali, a także powyżej pięciu kilopaskali,
  • generatory gazu, turbiny gazowe, a także sprzęty przeznaczone do wytwarzania paliw gazowych,
  • maszyny służące do oczyszczania, rozlewania, mieszania, przetwarzania czy uzdatniania gazu i paliw gazowych,
  • aparatura stosowana do kontroli, pomiarów oraz sterowania siecią, instalacjami oraz pojedynczymi urządzeniami.

Dla kogo przeznaczone są szkolenia SEP G3?

Jeśli chcą Państwo podjąć pracę na stanowisku gazownika, montera lub instalatora gazowego, zdobycie uprawnień z grupy G3 stanowi podstawowy wymóg, który musicie spełnić. Świadectwo kwalifikacji potwierdzające odpowiedni zasób wiedzy na temat eksploatacji i dozoru urządzeń gazowych jest również niezbędny dla serwisantów, a także osób sprawujących stałą kontrolę nad prawidłowym użytkowaniem sieci czy instalacji.

Warto wiedzieć, że uprawnienia zawodowe zachowują swoją ważność, nawet jeśli pracownik nie jest już zatrudniony w firmie, będąc w której uzyskał kwalifikacje do uprawiania zawodu. Szczegółowe odpowiedzi związane z tą kwestią oraz innymi sprawami, budzącymi najwięcej pytań, znajdziecie Państwo w zakładce FAQ na naszej stronie internetowej.

Czego można nauczyć się na kursie G3?

Po przybyciu na szkolenie do jednego z naszych ośrodków w całej Polsce lub po przyjeździe wykładowcy do Państwa firmy, przeprowadzone zostanie wprowadzenie. Zawiera ono podstawowe informacje dotyczące przepisów prawnych, z którymi powinni się Państwo zapoznać i bazować na nich w swojej pracy. Omówione zostaną uprawnienia, które uzyskacie po otrzymaniu pozytywnego wyniku na egzaminie zawodowym. Prowadzący krótko wspomni również o pozostałych typach kwalifikacji zawodowych, a następnie rozpocznie się część tematyczna kursu SEP G3.

Praca z urządzeniami gazowymi i zachowanie bezpieczeństwa

W głównej części kursu SEP G3 zostaną poruszone kwestie właściwości gazów oraz podziału tych rodzajów substancji, które wykorzystuje się w celach przemysłowych. Sporo czasu zajmie również omówienie zasad związanych z obsługą czy regularnym kontrolowaniem instalacji i urządzeń. Wykładowca opowie o kontroli emisji gazów i powiązanych z nią procesach, a także o wymaganiach dotyczących budowy sieci. Na prezentacji uczestnicy zobaczą ponadto listę zagrożeń charakterystycznych dla stanowisk, które będą w przyszłości obejmować.

Ponieważ pracownik branży przemysłu energetycznego musi wiedzieć, w jaki sposób reagować w sytuacjach awaryjnych, instruktor poświęci dłuższy czas na przygotowanie kursantów na ewentualne zagrożenia. Omówi kwestie związane z pożarami i wybuchami, a także systemami i środkami ochrony: w tym z zabezpieczeniami urządzeń gazowych. W ostatniej części szkolenia uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności podejmowania działań ratunkowych z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

Serdecznie zapraszamy do zapisu na nasze kursy SEP G1, G2 i G3! Na bieżąco aktualizujemy terminy szkoleń, odbywające się w różnych miastach Polski. W razie jakichkolwiek pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji.