25 lat
stowarzyszenia
Profesjonalizm, kompetencja i doświadczenie.

Szkolenia F-gazy

F- gazy i SZWO 

Uprawnienie jest przeznaczone dla osób zajmujących produkcją i usługami związanym z zastosowaniem substancji zubożających warstwę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych. Osoby, zajmujące się eksploatacją, obsługą,konserwacją, remontem, montażem urządzeń klimatyzacyjnych ( w tym, klimatyzacji samochodowych ), urządzeń chłodniczych oraz pomp ciepła.

Kurs jest jedno lub dwudniowy. Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje zaświadczenie o jego zakończeniu a następnie bezterminowy certyfikat  wydany przez  Urząd Dozoru Technicznego.

Kursy są organizowane przez cały rok kalendarzowy. 

Cena uzgadniana jest indywidualnie i zależy od ilości zgłoszonych uczestników.

Nasz ośrodek zapewnia wysoką jakość szkolenie i najwyższą zdawalność.

Proszę o kontakt  telefoniczny ( 502-900-900 ) lub mailowy ( info@kursyzawodowe.pl )  w sprawie zapisów na kurs.

 

Pobierz wniosek